Försäljnings- och leveransvillkor hösten 2018 – våren 2019

ALLMÄNT
Följande allmänna villkor gäller för dig som privat- eller företagskund hos Plantgården Gotland. Vid köp ingås avtal mellan köparen och Plantgården Gotland, som nedan även kallas  enbart Plantgården.  Plantgården marknadsför och säljer endast plantor – vi säljer inte frön

FÖRETAGSINFORMATION
Plantgården Gotland
Väskinde, Salthamn 664
62275 Visby
Telefon: 073 738 1231
E-post: info@plantgarden.se

 

När du genomför ett plantköp på nätet hos Plantgården godkänner du våra köpvillkor i sin helhet, samt samtycker till vår hantering av cookies och personuppgifter. Se avsnitt längre ner om vår personuppgiftspolicy.
För att göra ett plantköp på plantgarden.se måste du ha fyllt 18 år, i enlighet med svensk lag. Alla priser på hemsidan är angivna inklusive moms och i svenska kronor. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter. Dessa avgifter anges separat i de fall de förekommer.

Kampanj- och reapriser gäller under en specifik tidsperiod eller så långt lagret räcker, om ej annat anges. Plantgården reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel, till exempel prisfel, produktbeskrivningar, färgavvikelser samt felaktiga lagersaldon. Vi förbehåller oss rätten att häva köp vid felaktiga uppgifter på hemsidan. Plantgården förbehåller sig rätten att när som helst ändra allmänna villkor, priser, leveransdagar och leveranssätt, sortiment, beskrivningar eller bilder på hemsidan. Varje genomförd och godkänd beställning genererar per automatik en orderbekräftelse. Tyvärr går automatiska utskick ofta i skräpposten, så kolla även den mappen. Den vanligaste anledningen till att en orderbekräftelse uteblir är att man i samband med beställningen har råkat uppge en felaktig mailadress. För att vara säker på orderns giltighet måste du få ett elektroniskt kvitto på betalningen från Payson. Endast en orderbekräftelse  garanterar inte betalning. Kontakta oss om du har några frågor!  Kontrollera gärna skräpposten för säkerhets skull.

PERSONUPPGIFTSPOLICY
Vi lämnar ej ut adresser, telefonnummer e-postadresser eller andra personuppgifter om våra kunder till tredje man för marknadsföringssyfte, statistisk bearbetning eller dylikt.
Kunders personuppgifter behandlas konfidentiellt oavsett om de speciellt har begärt detta eller inte. Vi använder informationen endast för att kunna handlägga kunders beställningar och kunna erbjuda relevant marknadsföring. Läs mer om vår secretesspolicy och GDPR via länken längst ner på sidan

BESTÄLLNING OCH LEVERANS AV PLANTOR

Plantgårdens verksamhet går ut på att  förodla plantor på basen av kundernas förbeställningar. Beroende på vilken tid på året beställningen blir registrerad så kan kunden få olika förmåner i form av rabatter på ordinariepriserna, som ligger som grund för prissättningen i Plantgårdens nätbutik. En tidigt gjord beställning betyder inte en tidigare leverans. Leverans sker från mitten av maj till slutet av september.

Rabatterna som gäller under olika tider på året är följande:  Vid order från november till februari ges -70% rabatt på ordinarie priserna. Vid order gjord under mars månad är rabatten -60%. Order gjord i april berättigar till -50% rabatt. Under maj, juni, juli, augusti, september och oktober ges ingen på förhand angiven rabatt på köp i nätbutiken. Dock kan Plantgården ordna olika kampanjer med därtill hörande varierande rabatter på köp gjorda via nätet under dessa månader.

Genom att läsa och godkänna dessa köp- och leveransvillkor blir kunden upplyst om att Plantgården inte levererar de beställda plantorna till kundens hemadress via posthantering eller liknande tjänster utförda av speditionsföretag. Kunden delges härmed informationen om att plantorna avhämtas på plats vid växthuset i Salthamn eller på angiven plats i Stockholm. Plantgården förbehåller sig rätten till att ändra både datum/tid (Force Majeure) samt leveransadress för leveranser till Stockholm. Om en ändring sker, så meddelas kunden via mail och sms om den nya tidpunkten eller upphämtningsplatsen. Om Plantgården och kunden genom dokumenterad handling i enskilda fall har gjort upp om specialleverans eller kunden har blivit utlovad hemleverans så gäller dessa överenskommelser.  Plantgården kan inte garantera plantornas kvalitet/skick vid transport utförd av annan part. Därför ser Plantgården helst att personal lämnar ut plantorna till kunderna på plats i växthuset eller i Stockholm för att garantera bästa kvalitet på plantmaterialet. Under hösten 2019 levereras perenner per post eller liknande distribution, eftersom plantorna då har ett starkt väl utvecklat rotsystem och tål hantering bättre än på våren då rotklumparna hålls ihop sämre efter endast en kort odlingstid.

BETALNING AV DITT KÖP

Du kommer att få en bekräftelse på ditt köp till den e-postadress du angav. Det totala priset på din beställning kommer att visas i kassan. Du kan alltid avbeställa din order utan kostnad inom 14 dagar efter beställningsdatum och få köpeskillingen återbetald. Om du vill avbryta din beställning, skicka ett mail till info@plantgarden.se och vi kommer att kontakta dig inom kort. Din betalning kommer att vidarebefordras till oss via direktdebitering via Payson, som är ett svenskt företag som arbetar i samarbete med VISA, MasterCard och svenska banker som tillhandahåller direktstöd för kontoöverföring. För att vara säker på orderns giltighet måste du få ett elektroniskt kvitto på betalningen från Payson. Endast en orderbekräftelse  garanterar inte betalning. Kontakta oss om du har några frågor!

LEVERANSANVISNINGAR

-DIREKTIV OM AVHÄMTNING

-TILLGÅNGEN PÅ PLANTOR

-TIDPUNKT FÖR LEVERANS

Plantgården har ett stort varierande urval av nyttoväxter och perenna, fleråriga växter.  I odling finns ca 800 produkterPlantgården har av den orsaken ett odlingsschema som sådderna sker enligt. Vi kan helt enkelt inte leverera vissa plantor för tidigt – Växter mår bäst av att planteras från ett varmt växthus till ett varmt läge hemma hos kunden då odlingsförhållandena blivit optimala för respektive växters olika krav

Vi öppnar för avhämtning senast den 15 maj 2019. Plantgården kan inte förbinda sig till att garantera fullständiga levereranser/avhämtningar  ur alla plantkategorierna  tidigare än den 25 maj pga olika växters odlingsschema.  Plantgården kan inte godkänna undantag på basen av enskilda önskemål om avvikande avhämtningstider. Då kunden gör sin beställning och godkänner dessa försäljnings- och leveransvillkor förutsätter Plantgården att kunden är medveten om att vi inte kan garantera att alla typer av plantor skall finnas tillgängliga för tidig avhämtning på en och samma gång. Vi utgår från ett statistiskt medeltal att ha majoriteten av plantorna tillgängliga från 15 maj.

Plantor som inte finns tillgängliga innan 25 maj är Plantgården inte skyldig till att ersätta tredubbelt  på basen av vår generösa policy om att en (1) saknad planta ger tre (3) valfria plantor i stället om en planta saknas inom rimlig tid. Om kunden så önskar kan ersättning i form av återbetalning ske, ifall kunden omöjligt inte kan återkomma i ett senare skede och avhämta de saknade plantorna då de blivit salufärdiga. Plantgården kan inte påverka och tidigarelägga det planerade odlingsschemat på basen av plötsligt förändrade klimatologiska faktorer som man inte kan rå på – man kan alltså inte tidigarelägga leveransen av plantorna av den orsaken att vi plötsligt kan få en jättevarm och tidig vår.

För att undvika för tidiga och onödiga resor till växthuset – och eventuella besvikelser över saknade plantor –  så rekommenderar vi att kunden följer med på hemsidan där vi lägger upp alla plantor och deras tillgänglighet allt eftersom de blir leveransklara. Grönfärgad produkt betyder helt avhämtningsklar, orange betyder inom en (1) vecka och röd betyder ej klar. Denna sida läggs upp vid mitten av maj.  Kunden plockar själv ihop sin beställning från lagerborden vid avhämtning. Plantgården förser kunden med en utskriven plocklista, enligt vilken kunden samlar ihop beställningen själv. Personalen bistår med information och eventuell handräckning för att hitta alla plantorna. Alla plantor har en produktnummer och finns placerade i löpande nummerordning, så det är lätt att samla ihop beställningen. Plantor som säljes som nyheter (NY 2019) kan i vissa fall eventuellt saknas eller vara försenade eftersom tidigare odlingserfarenhet beträffande dessa nyheter saknas. Då gäller självklart regeln tre (3) egenodlade plantor istället för en (1) saknad egenodladplanta. Alternativt återbetalning enligt erlagt styckepris.

GRATIS LEVERANSER TILL STOCKHOLM

Plantgården på Gotland levererar under våren och försommaren 2019 förodlade småplantor till  ”Odla Ihop” som har sin verksamhet i Tantolunden på Söder i Stockholm. Samtidigt levererar vi även våra gotlandsodlade förmånliga förbeställda plantor till dig som privatkund för avhämtning på Hornstullsmarknaden, bara ett stenkast från Tantolunden. Leveransen från Visby till Stockholm är under vårsäsongen 2019 gratis.Så det är bara för dig att beställa och fylla i önskad avhämtningsdag i kommentarsrutan vid checkout i vår nätbutik. Vi har valt att börja med leveransen 18 maj, för då hoppas vi att risken för frost skall vara förbi – med 25 års erfarenhet så mår plantorna bäst i vårt varma växthus fram tills dess.

PLANTLEVERANSER FÖR AVHÄMTNING PÅ HORNSTULLSMARKNADEN

Välj datum och skriv in i kommentarsfältet vid utcheck i nätbutiken

Lördag  18 maj kl. 11-17

Lördag 25 maj  k. 11-17

Lördag 1 juni   kl. 11-17

Lördag 8 juni kl. 11-17

Lördag 15 juni kl 11-17

SAKFEL OCH ÖVRIG RESPONS

Plantgården Gotland förbehåller sig rätten att upphäva ordern om det föreligger ett tydligt och betydande prisfel. Med detta menas en potentiell prisförvrängning av produkten i onlinebutiken så att priset på en produkt skiljer sig så signifikant och tydligt från produktens normala prisnivå,  att den genomsnittliga konsumenten skulle anses  förstå felet i fråga. Ett klart prisfel skulle till exempel vara att priset på en produkt är 0,00 kr eller om priset på produkten är så lågt eller högt att det generellt kan anses vara felaktigt. Plantgården Gotland förbehåller sig rätten att ändra priser. Vi tar inte heller ansvar för eventuella fel i produkter och material som finns på vår webbplats eller i våra annonser. Sådana fel kan t.ex. vara potentiella prisfel, produktbeskrivningar, stavfel, färgändringar och felaktiga lagernivåer – det synliga lagersaldot bara är en prognos.  Plantgården Gotland förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkor, ändra leveransdagar (till avhämtningsplatser både i stockholm och i Finland) samt priser, val, beskrivningar eller bilder på hemsidan. Missbruk av rabattkoder godkännes ej. Om rabattkoder används felaktigt eller nätbutikens teknik godkänner rabattkoder på felaktig grund så har Plantgården rätt att förkasta ordern efter att kunden informerats om felaktig kodhantering.

FORCE MAJEURE

Plantgården Gotland är inte ansvarig för eventuella förseningar eller skador som orsakats av ett hinder som företaget inte själv kan rå på, situationer man inte rimligen kunnat förutse eller de konsekvenser som kan uppstå p.g.a. dessa oväntade situationer. Till exempel arbetskonflikter, personalsjukdom, import- och exportförbud, avbrott i offentlig kommunikation, strömavbrott och störningar i posttrafik eller vägtrafik och frakt.
Faktorer som är relaterade till väderförhållanden kan också vara hinder som är oberoende av oss, eftersom vi inte kan påverka utvecklingen av odlade plantor om tillväxten på våren tydligt fördröjs av klimatologiska orsaker. Torka och misslyckad tillväxt under en regnfattig sommar kan påverka vår verksamhet oberoende av oss. Vi kan inte heller påverka om det är omöjligt att arbeta på fälten, t.ex. på grund av ihållande rikliga regn/översvämningar eller hård storm – så att plantorna inte kan levereras i tid enligt orderstocken.
Om utlovad leverans från Gotland uteblir pga inställd båtresa vid t.ex.storm eller färjans tekniska problem , så förflyttas leveransen till nästa schemalagda leveransdag. Om detta inträffar meddelas kunden genom sms genast då Plantgården fått informationen om inställd båtresa.

Om force majeure varar mer än en månad har både Plantgården Gotland och kunden rätt att säga upp transaktionen utan skada eller förseningar.

LAGERSALDO
Det lagersaldo som visas på hemsidan är endast en prognos. Varans tillgänglighet kan ej garanteras, eftersom datatekniken ibland kan orsaka störningar i lagerhållningens status då du är inne och handlar.
Om du har beställt en planta som har tagit slut i lager, förbehåller vi oss rätten att annullera denna vara på din beställning och leverera endast de resterande beställda varorna. Mellanskillnaden återbetalas via Payson.

KLAGOMÅL OCH  PLANTOR SOM INTE KAN LEVERERAS INOM RIMLIG TID
Om du hittar något fel på produkten eller ett fel på webbtjänsten, kontakta oss genast via telefon eller e-post. Ersättningsprodukter / kompensation förhandlas alltid från fall till fall. Vi vill uteslutande alltid  ge kunden god service och vi vill sälja endast högkvalitativa och friska plantor. Levande plantmaterial kan ibland ge överraskningar. Om du hittar något avvikande eller en brist på någon produkt, vänligen kontakta oss så får vi diskutera oss fram till en lösning. Om det finns ett produktions-eller leveransproblem för en produkt och varan inte kan levereras till kunden kommer vi att diskutera eventuella variationer / byte av sorter / återbetalningar.  Vi reserverar oss för oväntade situationer – växterna är känsliga för olika sjukdomar och plötsliga klimatförändringar såsom t.ex. svår frost, storm, regn och hagelskador.  Om en förbeställd produkt av någon orsak inte finns att tillgå inom rimlig tid under produktens normala försäljningstidpunkt så kan kunden som kompensation erhålla tre(3) stycken valfria plantor (ur egen produktion) per utebliven planta / eller det pris som kunder betalat för respektive vara vid förbokningen. Priset som återbetalas är det priset som gällde för tidpunkten vid köpet i nätbutiken – inte priset i plantskolans butik.  Du kan avbeställa din beställning kostnadsfritt inom 14 dagar efter beställning. Vänligen anmäl eventuella avbeställningar till Plantgården per mail: info@plantgarden.se

Plantgårdens Kundklubb,  e-postadresslista och kundkommunikation via olika kanaler
När du beställer våra produkter från webbutiken godkänner du att vi automatiskt bifogar dig till programmet som vår lojala kund och du blir utan kostnad automatiskt medlen i Plantgårdens Kundklubb och dina uppgifter kommer att läggas till i vår lista för e-postutskick och sms-marknadsföring.  Du kommer alltså att få info om våra aktiviteter, samt erbjudanden om eventuella rabatter och kampanjer. Nyhetsbreven och meddelandena kommer skickas  antingen via e-post eller som sms till din telefon. Alla kunder vars kontaktuppgifter Plantgården har lagrade i kundregistret  räknas som eviga medlemmar i Plantgårdens Kundklubb så länge tills kunden själv avregistrerar sig från kundklubben via länk eller meddelar oss via valfri kanal att man vill ha sina uppgifter raderade. Eftersom Plantgårdens verksamhet bygger på marknadsföring och försäljning på nätet förstår du som kund att vi behöver dina uppgifter för lyckad leverans av de köpta varorna och för att du som medlem i Plantgårdens Kundklubb skall få  utnyttja rätten till medlemsrabatten på -15% på alla plantköp. Vi kontrollerar behörigheten som medlem genom att kunden uppger t.ex mobilnummer eller mailadress vid kassan för att utnyttja bl.a. olika medlemsförmåner

Plantgården Gotland skickar sina registrerade kunder både marknadsföringsmeddelanden och kundservice till e-post och mobiltelefoner. Elektronisk direktmarknadsföring skickas endast till kunder som uttryckligen har accepterat det i förväg. Detta godkänner/accepterar du vid check-out i nätbutiken.  Kundservicemeddelanden relaterade till kundens beställning och leverans från webben skickas vid behov från oss.  Sådan elektronisk service relaterad till kundservice och order kommer också att skickas även om du inte har godkänt elektronisk direktmarknadsföring. Genom att acceptera villkoren i e-handelsavtalet och genom att prenumerera på webbutiken godkänner du att du får utskick och kundmeddelanden  som vi skickar i det format som valts av Plantgården  Gotland.
Som registrerad kund kan du hantera marknadsföringsbehörigheter och förbud på Mitt konto sidor på webben. Du kan fråga om övriga marknadsföringsbehörigheter och förbud genom att ringa till Plantgården Gotlands kundservice eller genom att skicka ett mail till info@plantgarden.fi

POLICY
Klicka här och läs vår fullständiga integritetspolicy på denna sida innan du godkänner ditt köp.

KONTAKT
Trädgård: PLANTGÅRDEN GOTLAND
E-handelsmarknadsnamn: plantgarden.se
Väskinde, Salthamn 697,  62275  VISBY
E-postadress: info@plantgarden.se
Telefon: +46 (0)73738 1231  // Kalle