Integritetspolicy GDPR

Träder i kraft den 1 maj 2018

Gjorda uppdateringar:

 • Adressändring gjord den 19 mars 2019

Företagets officiella namn är Plantgården Gotland, men vi använder för det mesta i vardagligt bruk och marknadsföringssyfte lokalt på Gotland främst namnet Plantgården. En annan vanlig förekommande plattform där namnet  Plantgården förekommer är på företagets facebooksida.  Plantgården Gotland informerar härmed om att vi samlar in en mängd information antingen direkt från användaren eller genom att följa användarens bruk av Plantgården Gotlands webbplatser.

Den här Sekretesspolicyn förklarar vilken typ av information vi samlar in och hur vi använder den, och till vilka vi kan lämna ut informationen till. Vår Sekretesspolicy beskriver även vilka åtgärder vi vidtar för att skydda informationen. Vi informerar även om hur du kan nå oss för att uppdatera din kontaktinformation, hur du tar bort ditt namn från våra mejllistor och hur du får svar på frågor du har om våra sekretessrutiner. Läs igenom Sekretesspolicyn noggrant. Genom att fortsätta använda våra olika webbplatser på diverse plattformer på internet godkänner du våra regler i den här Sekretesspolicyn.

Grunden för vårt behov av insamlandet av personuppgifter

Vi samlar och sparar information om en person har registrerat sig som Plantgården Gotlands kund eller har köpt produkter från Plantgården Gotlands webbutik. Eftersom vår affärsidé i väldigt stor utsträckning är baserad på produktmarknadsföring och försäljning  via e-handel, anser vi att det är nödvändigt att hålla ett register över våra kunder. En registrerad person  kan alltid lämna vårt register när som helst. Om personen gör detta val så vi tar bort alla lagrade uppgifter, och då kan personen inte längre kan använda företagets tjänster. Vi kan också kombinera data från andra källor direkt till information vi samlar, till exempel telefonnummer. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster på bästa möjliga sätt, för att skapa en enkel shoppingupplevelse och för att förbättra funktionaliteten och underhållet av våra webbplatser.

 

Kundkommunikation

När du beställer våra produkter från nätbutiken blir du vår kund. Samtidigt ger du ditt godkännande till att Plantgården automatiskt får ansluta dig till Plantgårdens Kundklubb, vilket bl.a innebär att du har -15% rabatt på plantprodukter du köper på plats i Plantgårdens fysiska butik. Som vår kund  kommer du  även att läggas till våra e-postlistor, så att du kan ta del av våra aktiviteter, samt våra rabatter och erbjudanden genom nyhetsbrev, via e-post eller sms på din mobil. Medlemsskapet, som ger dig  ovannämda rabatt kontrolleras antingen genom namn, mailadress eller mobilnummer. Du kan frivilligt registrera ett eget konto i vår webshop, men Plantgården Gotland skickar både registrerade och icke-registrerade kunder marknadsföringsmeddelanden och information gällande kundservice till e-post och mobiltelefoner. Elektronisk direktmarknadsföring skickas alltså endast till dig och personer som uttryckligen har accepterat det i förväg, dvs genom att läsa och godkänna denna text om GDPR-policyn. Kundservicemeddelanden som är relaterade till kundens beställning och som anses nödvändiga för genomförandet av leverans kommer också att skickas till dig även om du inte har godkänt elektronisk direktmarknadsföring. Genom att acceptera villkoren i e-handelsavtalet och genom att beställa produkter i webbutiken godkänner du att vi skickar kundservicemeddelanden i den form Plantgården Gotland anser vara lämpligast i varje unik avtalssituation. Som registrerad kund kan du själv hantera marknadsföringsbehörigheter och förbud under Mitt Konto på vår hemsida, eller genom en länk i elektroniska kundbreven kan du avsäga dig medlemskapet/avsluta prenumerationer i Plantgårdens Kundklubb. Då kan du inte avnjuta Plantgårdens  kundrabatter eller använda företagets elektroniska tjänster. Om du vill avsluta ditt konto du skapat eller radera din personliga uppgifter så ber vi dig kontakta oss på info@plantgarden.se

 

Användarens privat – och sekretesskydd

 • Plantgården Gotlands kundinformation är konfidentiell:
  -Konsumenten bör dock vara vaksam och försiktig när man använder nätbutiken och övriga webbaserade tjänster
  • Plantgården Gotland kommer aldrig att fråga efter eller lagra konsumentens:
  – bankkontoinformation
  – Kreditkortsuppgifter
 • Registerhållare
  Organisationsnummer 700122XXXX
  Plantgården Gotland www.plantgarden.seAdress
  Väskinde Salthamn 664,  622 75 Visby


Kontakt till personal som sköter registeruppgifterna

Telefon: 0737 3838 1231
E-post info@plantgarden.se

Registrets namn
Plantgården Gotland  Kundklubbsregister

 

Ändamålet med insamlandet av personuppgifter i företagets register

Syftet med kundklubbsregistret är att upprätthålla kundrelaterade uppgifter som behövs  för Plantgården Gotlands verksamhet för att bl.a.  arkivera och behandla företagets kundorder. Registret används också för att spåra saknade paket. Data kan användas för utvecklandet av Plantgården Gotlands verksamhet och för diverse statistiska ändamål. Personuppgifter kommer att behandlas inom de gränser som är tillåtna och krävs enligt lag. Registerinformationen kan användas i Plantgården Gotlands egna register för att rikta reklam utan att lämna personuppgifter till tredje part. I denna sekretesspolicy kommer vi också att berätta för dig hur Plantgården Gotland samlar, behandlar och distribuerar den insamlade informationen. Denna sekretesspolicy gäller Plantgården Gotlands webbplatser, produkter och tjänster som samlar in eller som har länkar till denna sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy gäller inte för tredjepartstjänster eller webbplatser som kan kopplas in med Plantgården Gotland på webbplatser och som kan ha sina egna sekretesspolicyn. Plantgården Gotland ansvarar inte för sekretessrutiner eller praxis för sådana tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi samlar aktivt personuppgifter och annan information på vår hemsida. Personuppgifter avser all information om en identifierad eller identifierbar person. Vi tar hand om användarens integritet och vi behandlar informationen vi samlar in noggrant i enlighet med gällande förordningar och lagar. Det är en bra idé att läsa denna sekretesspolicy noggrant, eftersom den ger dig kunskap  om den personliga information och annan behövlig information vi samlar in om dig. Om du inte godkänner denna sekretesspolicy kan du inte längre använda vår webbplats eller tjänster och du skall då inte heller skicka Plantgården Gotland någon personlig information eller annan information som kan härledas till dig.

 

Vilken information vi samlar in om dig

Vi samlar in och lagrar information antingen direkt från användaren eller automatiskt som beskrivs nedan:

Information som tillhandahålls av användaren

Vi samlar in informationen som behövs:

 • när vi t.ex. mottager och skickar ut beställningar gjorda på Plantgården Gotlands nätbutik (www.plantgarden.se)
 • när tjänstens användare avhämtar leveransen själv på plats.
 • när användaren registrerar ett konto på Plantgården Gotlands webplats
 • när  användaren genom nätköp blir kund och automatiskt då går med i kundklubben.
 • när användaren önskar få prenumerera på nyhetsbrevet.
 • när  personen/kunden elektroniskt kontaktar Plantgården, t.ex. via mail.
 • när önskemål om åtkomst till våra webbplatser, produkter eller tjänster frivillgt begärs av användaren

Användarinformation vi samlar in direkt av användaren och lagrar är uppgifter såsom namn, födelsedatum eller ålder, kön, språk, e-postadress, telefonnummer, postadress, betalningsinformation, användarnamn, lösenord, samt godkännanden och återkoppling, som du ger till din webbplats.

 

Information vi får genom  din användning av våra tjänster på webbplatser eller interaktiva produkter som besökaren använder;

Vi samlar  information  om bl.a.  användarens webbläsare, IP-adress och plats, tidpunkt då tjänsten används, hemsida, genom vilken en länk till vår webbplats användes, använda funktioner och länkar, samt kakor och andra unika identifierare – för mer information om våra kakor, se cookies policy.

Information på basen av inköp

Vi samlar in information om dina inköp och andra transaktioner med oss. Sådan information innefattar exempelvis information om beställda produkter, leveranser, betalsätt, faktureringsadresser och andra handelsrelaterade frågor. Vi kan också hålla ett register över kontakter och korrespondens med vår kundtjänst med gällande lag. Vid hantering av  betalningar kan tjänster från tredje part kan användas, i sådana fall styrs användaren  till en sådan sida som upprätthålles av tredjepartsleverantören.

 

Behandling och användning av personuppgifter

Plantgården Gotland använder och behandlar personuppgifter samlade på sina egna webbplatser för de syften som beskrivs nedan. Databehandling innebär att samla, lagra, organisera, använda, överföra, avslöja, lagra, redigera, kombinera, skydda, radera och avlägsna  personuppgifter.

Användning av personuppgifter behövs för att:

 • erbjuda, anpassa och utveckla produkter, se till att tjänsterna fungerar, och för att kunna använda och upprätthålla företagets webbplatser
 • behandla användarens köporder och fullfölja avtalen mellan kunden och Plantgården Gotland
 • Identifiera en användare och förebygga och upptäcka bedrägeri och missbruk
 • kunna användas för kommunikation vid marknadsföring och forskningsändamål (t.ex. marknadsundersökning eller annonsering av nya produkter eller rabatter). Vi måste ha samtycke från användaren enligt gällande lag innan vi kan använda personuppgifter för marknadsföring. Kunden ger sitt samtycke till detta genom att acceptera denna sekretesspolicy. Kunden godkänner även att Plantgården får använda dennes mobilnummer som registreras/samlas in via köp med betaltjänsten SWISH (endera  på plats i kassan i fysiska butiken eller via betalning av nätköp i nätbutiken ) till sådana marknadsföringsändamål som nämnts ovan

Vi kan i vårt register kombinera informationen du tidigare gjort tillgänglig när du tidigare köpt våra produkter och anlitat våra tjänster, liksom den information vi får när du nu använder Plantgården Gotlands webbplatser  eller ditt registrerade kundkonto på vår nätsida – eller betaltjänsten SWISH

 

Delning av personlig information

Vi säljer inte, hyr inte ut, eller på annat sätt avslöjar din personliga information till tredje part på ett sätt som skiljer sig från denna sekretesspolicy.

Vi delar endast personuppgifter med de enheter som anges nedan för följande ändamål:

 • Vi kommer vid behov att dela personuppgifter med sådana tredjepartsleverantörer som har vårt tillstånd att behandla uppgifterna för vår räkning med de riktlinjer vi uppgett i enlighet med vår sekretesspolicy. Leverantörer med vilka vi kan dela med personlig information är till exempel faktureringsföretag, företag som tillhandahåller order eller tillhandahåller andra tjänster såsom kundservice och företag som analyserar och hanterar konsumentinformation på våra vägnar, gör kreditkontroll och genomför marknadsundersökningar och marknadsföringskampanjer. Plantgården kan dela med sig av registret till marknadsföringskampanjer som tredje part förverkligar. Ett tryckeri kan exempelvisas anlitas som tredjepartsleverantör och  använda kundens kontaktuppgifter för postning av marknadsföringsmaterial som skickas direkt hem till kunden i pappersform. Dessa auktoriserade tredjepartsleverantörer har inte tillåtelse att använda personuppgifter för något annat syfte än till det om beskrivs i denna sekretesspolicy, och leverantörerna måste bibehålla sekretessen för personuppgifter. Vi kräver också att de skyddar sin personliga information på ett korrekt sätt.
 • Internationell kommunikation. Vi kan använda resurser och servrar i olika länder för att tillhandahålla våra tjänster. Därför kan personuppgifter överföras över gränserna till ett annat land från det land där användaren ursprungligen använt våra tjänster. I sådana situationer ska vi på alla rimliga sätt säkerställa att dataöverföringen är legitim och att personuppgifterna är tillräckligt skyddade i enlighet med gällande lag.
 • Förfrågningar på juridiska grunder. Enligt lagen kan vi vara skyldiga att svara på domstolsförfaranden eller lagbaserade förfrågningar om att avslöja personuppgifter till myndigheter eller tredje parter.
 • För skydda våra intressen och bekämpa bedrägerier. I enlighet med gällande lagar kan vi avslöja eller på annat sätt behandla personuppgifter för att försvara Plantgården Gotlands legitima intressen (till exempel i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden) och bekämpa bedrägerier.
 • Fusioner och förvärv. Vid företagsomorganisation, till exempel samgående och förvärv, kan vi avslöja personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare eller deras rådgivare.

BARNS PERSONUPGIFTER

Vi accepterar endast produktorder från konsumenter som  är fyllda 18 år. Således samlar Plantgården Gotland inte in barns personliga uppgifter. Genom att läsa och acceptera innehållet i denna sekretesspolicy förstår kunden detta och bekräftar att han är en myndig person vid inköpstillfället.

 

Åtgårder och rutiner för skydd av personuppgifter

Endast utvalda personer av Plantgården Gotlands anställda, eller företagets anlitade auktoriserade tredje parter, får använda och bearbeta personuppgifter. Alla personer som har tillgång till sådan information har personligt tillstånd från Plantgården Gotland. Åtkomstnivåerna till informationen  varierar och det är beroende på vilken typ av data som krävs för att en person med viss behörighet och yrkesroll ska få tillgång till eller behandla en viss persons uppgifter. Vårt system är skyddat av en brandvägg. Dokument som kräver personlig information, manuell lagring och hantering lagras i låsta och brandsäkra utrymmen. Endast behöriga anställda i Plantgården Gotland och auktoriserade tredje parter får tillgång till och har rätt att bearbeta sådan manuellt lagrad kundinformation. Alla anställda i Plantgården Gotland och auktoriserade tredje part anställda som har rätt att behandla kundens personuppgifter är skyldiga att hålla sådan information konfidentiell.

Tyvärr är överföringen av data på Internet aldrig garanterat helt skyddad. Trots att vi strävar efter att skydda din personliga information på bästa möjliga sätt, kan vi inte garantera säkerheten för den information som vår användare skickar till oss. Upplåtelse och vidarebefordran  av personlig information är därför alltid  på användarens ansvar. När vi har mottagit den information som användaren skickat oss, försöker vi såklart med strikta policyer och säkerhetsfunktioner förhindra att obehörig användning av informationen skall ske.

 

Rättigheter och skyldigheter angående personuppgifter

Plantgården Gotland förutsätter  att de personuppgifter vi håller är sanna och korrekt uppdaterade.  Därför vi ber användaren att regelbundet uppdatera sin information när de ändras. Vid behov tar vi bort felaktig eller onödig personlig information.

Du kan ändra och hantera din profil och personlig information själv via Plantgården Gotlands användarkonto. För att använda profilen måste du logga in med användarnamn och lösenord. Om du inte kan komma åt eller ändra information lagrad hos Plantgården Gotland via tillbuds varande kanaler, så vänligen kontakta vår kundtjänst genom att t.ex. skicka ett mail till info@plantgarden.se

Plantgården Gotland kan och kommer att använda kundens personuppgifter från olika kanaler, till exempel i direktmarknadsföring.

E-post i form av nyhetsbrev och i form av sms-meddelanden kan komma att skickas.  Du har rätt att säga upp din prenumeration för våra marknadsföringsmeddelanden och begära att vi slutar behandla personuppgifter för direktmarknadsföring eller marknadsundersökningsändamål. Marknadsföringsbudskap kan antingen sägas upp genom att användaren redigerar sin kontoprofil på hemsidan www.plantgarden.se , eller genom att kontakta Plantgården Gotland på info@plantgarden.se  eller genom att klicka på unsubscribe länken som finns i alla marknadsföringsbrev som skickas elektroniskt, t.ex per e-post. Observera att Plantgården Gotland kan behöva ytterligare information för att verifiera användarens identitet och att utföra användarens begäran. Observera också att gällande lag kan innehålla begränsningar och andra bestämmelser som gäller dina personuppgifter. Slutligen kan vi konstatera att även om användaren skulle avsäga sig  marknadsföringsbudskap och andra meddelanden från Plantgården Gotland så kan vi fortfarande kontakta dig och informera dig om eventuella brister eller felaktigheter i våra produkter eller i våra tjänster.

Användaren kan göra flera personliga val vad beträffar sin personuppgifter. Dessa inkluderar följande:

 • Du kan välja att låta bli att lämna din information (i det här fallet kan du t.ex. inte placera order på vår sida)
 • Du som användare kan låta bli att lämna lämna frivillig information (som t.ex. anges på onlineformulären) Om obligatorisk information inte vill ges, då kan användaren kanske inte använda sig av tjänsten
 • Du kan avbryta din godkännande av dina personuppgifter enligt ovan.
 • Användaren kan uppdatera sina personuppgifter, vilket tar bort den gamla informationen.
 • Användaren kan ändra webbläsarinställningar för att förhindra cookies, få meddelande när en cookie är mottagen eller att inaktivera cookies. Då kan användaren eventuellt inte använda onlinetjänsterna problemfritt.

 

Användning av kakor och andra liknande tekniker

Kakor är små filer, vanligtvis bokstäver och siffror, som placeras på en dator eller annan enhet av en webbserver när en användare använder vissa webbplatser. Cookies lagras i en webbläsare när du surfar på våra webbplatser. Plantgården Gotlands webbplatser kan använda cookies för att effektivisera användningen av webbplatsen, särskilt för följande ändamål:

 • För att streama din webbplats så att du inte behöver logga in igen från sida till sida
 • Lagring av inställningar
 • För att välja och visa riktade annonser och rekommendationer
 • För främjandet av försäljning av våra produkter i våra egna webbplatser, och till utvalda webbplatser från tredje part
 • För att samla in platsanalysdata och för att förbättra våra webbplatser.

 

Plantgården Gotland kan också använda webbbeacons, dvs pixel identifierare, på sina webbplatser. Webbaconer är webbaserade elektroniska bilder som hjälper oss att använda vissa cookiespå våra webbplatser, räkna antalet besökare på våra sidor,  och överlag förbättra våra tjänster. Webbeacons samlar information om till exempel användningen av en användares IP-adress.

Plantgården Gotlands webbplatser  kan använda sk flash-cookies, Flash Local Shared Objects, för att spara data till en användares dator eller enhet. Flashkakor används speciellt när vår webbplats använder Adobe Flash-teknik, och dessa cookies används för liknande ändamål som webbläsarkakor.

Cookies kan aktiveras och inaktiveras i de flesta webbläsare. Webbläsarfunktioner kan också ta bort cookies från din dator eller enhet.

Du kan läsa mer om vår cookiepolicy för att få mer information om hur vi använder cookies, webbeacons och liknande teknik, och hur man hanterar dem. Vi rekommenderar starkt att du läser vår cookiepolicy noggrant innan du använder eller surfar på våra webbplatser, eftersom webbplatsanvändning och webbläsning tolkas så att våra webbplatser kan komma åt cookies, webbbeacons och liknande teknik.

 

FÖRVALTNING AV PERSONUPPGIFTER

Användarens personuppgifter hanteras av

Plantgården Gotland +46 737 38 1231

Organisationsnummer 700122xxxx

Väskinde Salthamn 664

62 275 Visby

Sverige

 

Ändringar i sekretesspolicyn GDPR

Plantgården Gotland förbehåller sig rätten att ändra och ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. När vi publicerar ändringar i denna sekretesspolicy ändras datumet högst upp i vår sekretesspolicy till det datum då ändringarna träder i kraft. Om förändringarna är grundläggande och påverkar användaren ogynnsamt, kommer Plantgården Gotland att meddela ändringarna synligt i början av denna sekretesspolicy och på våra webbplatser och andra kanaler på nätet.

Kontakta oss!

För generella integritetsfrågor hos Plantgården Gotland nås vi bäst genom att man kontaktar kundservice via e-post till adressen info@plantgarden.se.  Kontakta oss också om du vill avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet och lojalitetsprogrammet, dvs  Plantgårdens Kundklubb, eller om du har problem med användandet av ditt personliga användarkonto hos Plantgården Gotland